Zdravíme náhodné kolemjdoucí. Momentálně se nacházíte v
Akademii Umění pro studenty z celého světa. Zakladatelem
Akademie je Alexander James Darllov. Škola hýří pestrostí
předmětů, které si mohou studenti vybrat - Tanec, Hudba,
Fotografie, Kresba a Malba a v neposlední řadě Sochařství.
Tak neváhejte a nakoukněte do tajů umění
.
Je Čtvrtek, 1. srpna
Registrace nových strudentů jsou otevřeny.
Registrace dívek je momentálně uzavřena.

HLEDÁME PROFESORY A PRAKTIKANTY. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE
DŮLEŽITÉ INFORMACE K REGISTRACÍM - NALEZNETE ZDE
Těšíme se na Vás, Team Darllov.
Školní řád

31. srpna 2011 v 11:29
 1. Student je povinen zachovat si úctu k pedagogickému sboru a dalším zaměstnancům školy
 2. Student je povinen docházet na výuku stanoveného rozvrhu, na který se zapsal a řádně se vzdělávat.
 3. Student je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny s nimiž byl seznámen.
 4. Student je povinen chovat se a vyjadřovat se slušně.
 5. Student má právo vyjádřit svůj názor, ovšem vždy ve slušné formě
 6. Student nesmí na škole požívat alkohol*
 7. Student nesmí na škole požívat cigarety a jiné omamné látky*
 8. Student nesmí nepoškozovat majetek školy či jeho okolí.
 9. Student nemusí nosit školní uniformu, ale měl by být oblečen vždy tak aby to reprezentovala jeho samého.
 10. Studenti se mohou navzájem navštěvovat na pokojích
 11. Student je povinen chodit na hodiny teoretické i praktické výuky v čas.
 12. Pokud se student nemůže dostavit na hodinu, je povinen odeslat nejméně 24 hodin před vyuč. hodinou, omluvenku**
 13. Vztah profesor x student, je nepřijatelné a trestá se odchodem ze školy.

  *Nejste plnoletí! V Anglii se za plnoletost považuje věk, stejně jako v Americe, 21 let
  ** Omluvenky se zasílají na speciální e-mail
Vyhrazujeme si právo Školní řád kdykoliv změnit. Také si uvědomte, že školní řád je neustále v pohybu v souladu s tím, jak se chováte vy!
 

3 lidé ohodnotili tento článek.